Home » الاصدارات » الاحتجاجات العمالية خلال عام 2010

الاحتجاجات العمالية خلال عام 2010

http://phenixcenter.net/wp-content/uploads/2011/02/ar_phenixcenter.net_635452587256075749.pdf