Home » الاصدارات » الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من عام 2013

الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من عام 2013

http://phenixcenter.net/wp-content/uploads/2013/09/الاحتجاجات-العمالية-في-الاردن-2013-1.pdf